Case รุ่นดังกล่าวเป็นของ Gview Game
Case รุ่นดังกล่าวเป็นของ Gview Game

Case รุ่นดังกล่าวเป็นของ Gview Game


Case รุ่นดังกล่าวเป็นของ Gview Game หรือไม่
คำตอบคือ ใช่ครับ
เป็นบริษัท DCOM OEM กับทาง Gview ก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ในราน D-Sport Game แต่ทาง DCOM สั่งไม่หมด  Gview จึงนำมาขายเอง ช่วงนี้มีหลายคนสงสัยว่างั้น Spec เดียวกันกับ Gview Game ไหม ผมเปลี่ยบเที่ยบดังนี้

1. โครงสร้าง: เหมือนกัน
2. Power Supply ของ DMA กำลังวัตต์เที่ยวเท่า รุ่น Gview Gold  แต่ Gview Game เที่ยบเท่า รุ่น Gview Titanium สรุปได้ว่า กำลังไฟของ DMA มากกว่า ของ Gview เนื่องจากก่อนหน้านี้ ตาม Spec เครื่องที่ปรับใหม่ ของ DCOM ทาง Gview จึงปรับ Power Supply ให้เป็นรุ่นที่สูงขึ้น เพื่อรองรับ VGA ตัวใหม่ของ DCOM
3. ราคาขายเท่ากันทั้ง 2 รุ่น

รายละเอียดดังรูปด้านล่าง


Feedback:Gview limited edition

FacebookGview Facebook

Gview Case คลิกถูกใจ

เรื่องที่คุณไม่รู้
ข่าวสาร IT
ตัวแทนจำหน่าย
Close