เครื่องหมาย NECTEC Mark คืออะไร?NECTEC Mark คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์ “ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย”
ประโยขน์ของผู้บริโภคที่ได้รับจากสินค้าที่มีเครื่องหมาย NECTEC Mark 
1. สินค้ามีความปลอดภัยต่อชิวิตและทรัพย์สิน
 2. การใช้งานไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ไม่รบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้าน ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องมือสื่อสารชนิดอื่น 
     เช่น โทรศัพท์มือถือ, รีโมทคอนโทรล, ทีวี, ไมโครเวฟ
 3. สินค้าได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพอากาศของเมืองไทย
 4. ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าในภาวะสแตนด์บาย
 5. มีหน่วยงานรัฐ NECTEC ร่วมรับผิดชอบคุณภาพและความเสียหายของสินค้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้
Feedback:Gview limited edition

FacebookGview Facebook

Gview Case คลิกถูกใจ

เรื่องที่คุณไม่รู้
ข่าวสาร IT
ตัวแทนจำหน่าย
Close