NECTEC คืออะไร ?


Nectec คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center)
เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น เพื่อให้การรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติของประเทศไทย
ซึ่งมีเครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า “เครื่องหมายรับรองคุณภาพเนคเทค”
Nectec ให้บริการดังนี้
    1. บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายรับรองคุณภาพเนคเทค
    2. บริการสุ่มตรวจสินค้าที่มาจากการรับรองมาตรฐาน
    3. ให้คำแนะนำในการเปรียบเทียบมาตรฐานของสินค้าของแต่ละประเทศ
ปัจจุบันได้ให้บริการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ โดยบริภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
    1. ด้านความปลอดภัย 
    2. ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
    3. ด้านความทนทาน 
    4. ด้านสมรรถนะ
    5. เฉพาะด้านสำหรับบริภัณฑ์นั้นๆ
เมื่อผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทั้งหมด และมีการควบคุมระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้  
ผลิตภัณฑ์นั้นๆจึงจะได้รับใบรับรอง และ ได้สิทธิ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพเนคเทค “NECTEC Mark
Feedback:Gview limited edition

FacebookGview Facebook

Gview Case คลิกถูกใจ

เรื่องที่คุณไม่รู้
ข่าวสาร IT
ตัวแทนจำหน่าย
Close